6 ASKILI BARDAKLIK

 6'LI ASKILI BARDAKLIK 
KROM CODE SİYAH CODE   W x D x H                        Box kg  m³
M6070 M6070-20   270x110x365 1